รับประกันภัยทุกประเภท ประกันคุ้มครองบุคคลที่ 3 ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส LPG CNG คลังน้ำมัน ร้านแก๊ส พรบ. รถขนส่งน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ประกันอัคคัภัย ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยงานก่อสร้าง ประกันอุบัติเหตุพนักงาน ประกันเดินทาง


เงื่อนไขการรับประกันภัย
1.สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 15 - 60 ปีบริบูรณ์ ขณะขอเอาประกันภัย
2.ผู้ขอเอาประกันภัยทุกรายต้องกรอกใบคำขอและผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
3.ทางบริษัทฯ ขอไม่รับประกันภัยผู้ที่ประกอบอาชีพ คนงานก่อสร้าง , จักรยานยนต์รับจ้าง ,
พนักงานส่งเอกสารที่ใช้จักรยานยนต์เป็นประจำ , พนักงานขับรถโดยสาร , ช่างไฟฟ้า , ช่างโรงเลื่อย , ช่างตัด , ช่างเชื่อมเหล็ก , พนักงานดับเพลิง , ลูกเรือประมง , รปภ. , เหมืองแร่ , พนักงานทำความสะอาดกระจกอาคารสูง , พนักงานติดตั้งเสาอากาศ

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล วิริยะประกันภัย

รับประกันรถใหญ่ 
สินค้าแนะนำ 


เทเวศประกันภัย ครบรูปแบบการคุ้มครองสำหรับนักขับ  เปรียบเทียบความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

 

ความคุ้มครอง

ประเภท  1

ประเภท 2

ประเภท 2+

ประเภท 3

ประเภท 3+

คุ้มครองตาม พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถ
 -    ความบาดเจ็บ
 -    เสียชีวิต


คุ้มครองรถยนต์คันที่เอาประกันภัย          
-    กรณีเสียชีวิต สูญสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร
      ต่อคนขับ และผู้โดยสาร
 -    ค่ารักษาพยาบาลต่อคนขับและผู้โดยสาร
 -    ประกันตัวผู้ขับขี่ ( ในกรณีเกิดคดีอาญา)
 -    ความเสียหายต่อตัวรถยนต์
*
*
 -    รถยนต์สูญหาย หรือไฟไหม้

คุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
 -    รับผิดชอบต่อความบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
 -    รับผิดชอบต่อทรัพย์สิน


 

 

 

 


* กรณีอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น

วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน

1. สั่งซื้อประกันภัยรถยนต์ มีขั้นตอน ดังนี้
-    สั่งซื้อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่
-    สั่งซื้อโดยส่งแฟกซ์หน้าตารางกรมธรรม์ หรือ สำเนาทะเบียนรถ ระบุรายการที่ต้องการพร้อมทั้งชื่อและเบอร์โทรติดต่อกลับ
-    สั่งซื้อโดยส่งหน้าตารางกรมธรรม์ หรือ สำเนาทะเบียนรถ มาที่ email: pkbroker@hotmail.com


2. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการออกเอกสารกรมธรรม์และวันเริ่มต้นวันคุ้มครอง

3. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันความคุ้มครองพร้อมบอก เลขที่รับแจ้งหรือเลขที่กรมธรรม์

4. ผู้ทำประกันภัยสามารถตรวจสอบความคุ้มครองกับบริษัทประกันภัยนั้นได้ก่อนชำระเงิน

5. เมื่อผู้ทำประกันภัยตรวจสอบความคุ้มครองแล้ว  สามารถเลือกวิธีการชำระเงินแบบไหนก็ได้
    ที่คิดว่าสะดวกและสบายใจที่สุด จากวิธีการต่างๆ ดังนี้

5.1 เลือกชำระเงินเข้าบัญชี pkinsure.com โดยตรง
5.2 เลือกชำระเงิน เข้าบัญชีบริษัทประกันภัยโดยตรง ด้วยการโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ
ผ่านตู้ ATM เข้าไปยังบริษัทประกันภัยที่ท่านสั่งซื้อ
5.3 เลือกชำระเงินโดยผ่านบัตรเครดิต VISA / MASTERCARD  ทุกธนาคาร เข้าบริษัทประกันภัยโดยตรง
(กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่) หลังการโอนเงินเข้าบัญชี โปรดเก็บสลิบไว้เป็นหลักฐาน และส่งแฟกซ์ยืนยันการชำระเงิน


6. บริษัทจะรีบดำเนินการจัดส่งกรมธรรม์ให้ท่านในทันที จัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ