รับประกันภัยทุกประเภท กับทิพยประกันภัย ประกันอุบัติเหตุ ประกันอัคคีภัย ประกันสุขภาพ ประกันเดินทาง ประกันความรับผิดบุคคลภายนอก ประกันภัยงานก่อสร้างเปิดขาย ประกันภัยน้ำท่วม ทิพยประกันภัย กับโครงการ บ้านทิพย ยิ้มได้
ด้วยเบี้ยประกันภัยราคาประหยัด เมื่อเทียบกับความคุ้มครองที่ได้รับ

 

ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย คุ้มครอง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด ตึกแถวสำหรับอยู่อาศัย
ห้องชุดสำหรับอาคารชุด คอนโดมิเนียม

ความคุ้มครองมาตรฐาน
ระยะเวลาความคุ้มครอง
1 ปี
3 ปี
5 ปี
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ลัดวงจรจากฟ้าผ่า) ภัยระเบิด ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ
ชดใช้ตามความเสียหายจริง
แต่ไม่เกินทุนประกันภัย
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
ภัยแผ่นดินไหว ภัยลูกเห็บ ภัยลมพายุ
10% ของทุนประกันภัย
ภัยน้ำท่วม (คุ้มครองหลังวันเริ่ม 7 วัน) *
50,000 บาท
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า **
50,000 บาท
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
20,000 บาท
เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ เช่น ค่าค้ำยัน รื้อถอน ขนย้ายซากทรัพย์์
10% ของทุนประกันภัย
สิทธิประโยชน์พิเศษ
คุ้มครองผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้หรือภัยที่คุ้มครอง ภายในสถานที่เอาประกันภัย (ตลอดระยะเวลาเอาประกัน)
5 หมื่นบาท / คน
1 แสนบาท / ครั้ง
5 หมื่นบาท / คน
2 แสนบาท / ครั้ง
TIP's Home Services บริการฉุกเฉินเรื่องบ้าน ตลอด 24 ชั่วโมง เช่น ระบบประปา ตู้เย็น ระบบไฟฟ้า เครื่องทำน้ำร้อน กุญแจบ้าน กุญแจรถ กำจัดสัตว์ดุร้าย ***
-
2 ครั้งในปีแรก
ฟรีค่าแรง/บริการ
24 ชั่วโมง
2 ครั้งในปีแรก
ฟรีค่าแรง/ค่าบริการ
24 ช.ม.

ค่าอะไหล่
2,000 บาท / ครั้ง

ทุนประกันภัย
เบี้ยประกันภัย รวมภาษีอากร (บาท)
1 ปี
3 ปี
5 ปี

600,000

1,826.49

3,759.98

5,036.49

1,000,000

2,685.70

5,908.54

8,035.70

2,000,000

4,834.26

11,279.94

15,534.26

3,000,000

6,982.82

16,651.34

23,032.82

4,000,000

9,131.38

22,022.74

30,531.38

5,000,000

11,279.94

27,394.14

38,029.94

มิ.ย 2554

หมายเหตุ
*

หากผู้เอาประกันมีกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย โครงการ "บ้านทิพย ยิ้มได้" มากกว่า 1 ฉบับ ต่อ 1 สถานที่เอาประกันภัย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์จำกัดวงเงินความคุ้มครองภัยน้ำท่วมในวงเงิน 50,000 บาท ต่อครั้ง/ต่อปี

**
ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า จะให้ความคุ้มครองต่อเมื่อทำประกันภัยในหมวดเฟอร์นิเจอร์
***
TIP's Home Services สามารถใช้บริการได้เฉพาะปีแรกเท่านั้น


ขั้นตอนการสมัคร


1 Download ใบสมัคร ประกันน้ำท่วม กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย Fax มาที่เบอร์ 02-9156551
หรือส่ง email : pkbroker@hotmail.com

2 ชำระเงิน (ชำระตรงผ่าน บ. ทิพยประกันภัย)
ผ่านบัตรเครดิต VISA MASTER
หรือโอนเงินผ่านธนาคารเข้า บัญชี บ. ทิพยประกันภัย จำกัด

ธนาคาร สาขา ประเภท เลขที่
กรุงไทย อโศก - ดินแดง ออมทรัพย์ 056-1-05949-7
ทหารไทย ราชดำเนิน ออมทรัพย์ 002-2-19832-9
ไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ กระแสรายวัน 001-3-11904-2
กสิกรไทย สีลม กระแสรายวัน 001-1-10196-8
กรุงเทพ พระราม 9 กระแสรายวัน 215-3-02200-5

หลังชำระเบี้ยประกันแล้ว กรุณาแจ้งให้ทีมงานทราบ

3 หลังจากกรมธรรม์อนุมัติ รอรับกรมธรรม์ทางไปรษณีย์